Montera reklamskylt med markskruv

Att sätta upp en reklamskylt vid entrén till din butikslokal eller kontorsbyggnad är inte särskilt svårt. Om den förankras med en markskruv går det dessutom snabbt – det tar oftast inte mer än en timme att få den på plats.

Vilka regler gäller?


För skyltar med en area på maximalt 1,0 kvadratmeter behöver du inte söka bygglov. Det finns inte heller någon begränsning i hur många skyltar som får sättas upp eller hur tätt de kan stå, så länge de håller sig inom denna storleksgräns. Detta gäller dock inte om du tänker placera skylten på eller i anslutning till en byggnad eller ett område som anses vara historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefullt.

Du kan även sätta upp skyltar för tillfälliga evenemang utan bygglov, men de får i så fall inte stå kvar under mer än fyra veckor. För de flesta andra reklamskyltar krävs bygglov, och det gäller inte bara vid montering av nya skyltar utan även vid flytt eller väsentlig ändring av en befintlig skylt. Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets hemsida (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/lov–anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/)

Vad gäller för reklamskyltar längs vägen?

Vill du sätta upp en reklamskylt vid en allmän väg kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Glöm inte heller att även fråga markägaren om lov. Om du placerar en reklamskylt utanför vägområdet kan kommunen ta bort den om du saknar tillstånd. Kommunen har tillsynsansvar och kan därför sätta ut viten och vidta åtgärder på din bekostnad. Läs mer om vilka regler som gäller på Trafikverkets hemsida (https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Reklam-intill-allman-vag/)

Varför markskruv?

För att din reklamskylt ska stå stadigt i alla väder krävs ett stabilt fundament. Vår specialutvecklade markskruv – modell rörskruv – är ett utmärkt fundament för reklamskyltar i många olika dimensioner. Rörskruven är specialutvecklad för vårt nordiska klimat, varmgalvaniserad enligt ISO 1461 och måttanpassad enligt svensk byggstandard. När vi borrar ner skruven i marken med vårt specialverktyg kilas den fast och förankras väl. Stolpen till skylten monteras sedan inuti rörskruven och fixeras snabbt med fyra bultar. Det ger dig en stabil och snygg lösning med minsta möjliga åverkan på omliggande ytor.

Väljer du att montera reklamskylten med rörskruv kan du räkna med:

– Snabb och effektiv montering

– Minimal åverkan på omgivningen

– Stabil förankring som klarar att belastas direkt

– Flexibel lösning som är flytt- och återvinningsbar

– Fast pris

När passar det inte med markskruv?

Sluta grävs markskruv är ett smart, snyggt och smidigt alternativ till vanliga betongplintar. Överallt där du normalt gräver ner en prefabricerad betongplint kan du använda markskruven istället. Den passar dock inte om underlaget består av berg eller om marken är nyschaktad ner till 50 cm eller djupare. I det sistnämnda fallet behöver marken först sätta sig innan ett bra och stabilt montage kan utföras. Även extremt stenig mark kan vara ett problem, men i de allra flesta fall kan vi montera markskruv även i stenig mark, eftersom vi förborrar för alla skruvar och då kan spräcka både små och ganska stora stenar.

Kontakta oss om du önskar en offert eller vill ha snabb kontakt med en av våra certifierade montörer.

Är du företagare och intresserad av ett samarbete? Kontakta oss, så berättar vi mer.